Flere  børn  r på  privatskole 

Kilde: http://dr.dk/ligetil/flere-boern-gaar-paa-privatskole

      Flere forældere=forældre
   
vælger en privatskole til deres barn=børn.
   
Det viser en ny opgørelse.
     
   
    Flere og flere forældere=forældre i Danmark vælger,
   
at deres barn=børn skall  på privatskole
   
stedet for den kommunale folkeskole.
   
Faktisk ER andelen af barn=børn,
   
som  privatskole,
   
stiget=steget fra 14 til 16 procent siden 2012.

   
Det viser en opgørelse fra VIVE * 
    *) Det Nationale Forsknings- og Analysecenter og
    Analysecenter for Velværd.

        gå på = tilbringe, er på   vælge =udvælge  
    21 Faktisk =virkelig, reel    23 andel =del, anpart, kvote  
    30 stige =tiltage, vokse;<->dale    35 procent =hundrededel
    36 siden =senere, bagefter, derefter  
   
  

Skoleleder:  Skoledagen ER  for lang i folkeskolen 

     I Halsnæs Kommune Er andelen
   
af barn=børn i privatskole fordoblet siden 2012.
    Hver
t femte barn i kommunen
   
r nu en privatskole.

 Skoleleder =skoleinspektør     lang =meget;<->kort    
        5 andel =del, anpart, kvote    10 fordoble =doble, reduplicere
    11 siden =senere, bagefter, derefter  
   
  

Charlotte Kristiansen ER leder privatskolen
    Skolen
ved Havet i Halsnæs Kommune.
   
hun siger,
   
at forælderene=forældrene blandt andet fravælger folkeskolens
   
lange skoledage.

      4 leder =anfører, chef, boss  
    14 sige =ytre, udtrykke, nævne, bemærke 
 
   
  Michael Thomsen (Venstre) ER formand
    for Halsnæs Kommunesudvalg for skole,
   
familie og barn=børn.
   
Han ER enig i,
   
at lange skoledag r flere til at vælge privatskoler.
        
    11 familie =pårørende, slægtninge, slægt  
    16 enig =samdrægtig, samstemmig  
    19 lange =række, give, stikke    21  =indhøste, modtage
    25 vælge =udvælge  

     

Ekspert:  Der ER risiko for A-skoler og B-skoler

Andreas RaschChristensen ER forskningschef ved VIA University College og ekspert i folkeskolen.
Han  siger
at der kann være en risiko for at man r A-skoler og B-skoler
    i de områder    hvor mange elever    r på   privatskoler.

       Ekspert =specialist, autoritet  

    2 sige =ytre, udtrykke, nævne, bemærke  
    6 være =deltage      12  =indhøste, modtage  
  18 område =felt, fag      19 hvor =hvordan, hvorledes
  20 mange =talrige, adskillige, en hel del;<->få
  21 elev =trainee 
   

 de ressourcestærke __ tilvælger privatskolerne
    og
manHAR folkeskoler
    hvor
derrrigtig mange ressourcesvage elever
    
siger Andreas RaschChristensen.

    3 ressourcestærk =magtfuld;<->svag  
    10 hvor =hvordan, hvorledes    12  =skridte    13 rigtig =korrekt, sand;<->forkert
    14 mange =talrige, adskillige, en hel del;<->få    15 ressourcesvag =dårlig;<->stærk
    16 elev =trainee  
    17 sige =ytre, udtrykke, nævne, bemærke  

© Uffe Larsen (UL REV) 2017