Skoler  lærer   de unge   at tjekke e-boks

Kilde: http://www.dr.dk/ligetil/skoler-laerer-de-unge-tjekke-e-boks

Hver fjerde unge københavner bruger ikke e-boks
 

E-boks ER en online-postkasse
  hvor 
man kann modtage post fra eksempelvis ens tandlæge
                                                                          kommune |el.|uddannelsessted
men 
faktisk har hver fjerde ungi København mellem 15 og 17 år
                    ikke besøgt deres e-boks i minst et halvt år
Det viser tall fra Københavns Kommune.


e-boks =rum    4 online <->offline  
hvor =hvordan, hvorledes    9 modtage =få, tage imod    10 post =postbud
14 tandlæge =odontolog, cand;UL{tand n&læge n}  
19 faktisk =virkelig, reel    23 ung <->gammel    26 mellem =imellem
30 år =kalenderår    31 ikke =ej    32 besøge =aflægge besøg, aflægge visit
36 lille <->størst, mest  
41 vise =fremvise, forevise, præsentere, demonstrere    42 tal =antal  

Derfor vill skolerne nu  undervise de unge i   at bruge e-boks. 

ung <->gammel    5 bruge =anvende, benytte, betjene sig af, køre med
ikke =ej    7 e-boks =rum  
Derfor =af den grund, altså, således, følgelig, ergo, desårsag
11 nu =i dette øjeblik  
 

Folk glemmer at komme til tandlægen

Derfor skal alle eleverne i 9. og 10. klasse  Københavns 
skoler nu undervises i at bruge e-boks

Derfor skall alle eleverne i 9. og 10. klasse  Københavnskolenu undervises i at bruge e-boks

Thomas Jakobsen ER direktør 
         for Kultur og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune
Han siger
  at det ER et problem
 hvis man ikke tjekker sin e-boks
Det har resulteret i
    at folk ikke Er kommet ind  deres drømmeuddannelse
og de glemmer at komme til tandlægen
  siger han.


Derfor =af den grund, altså, således, følgelig, ergo, desårsag
elev =trainee    13 nu =i dette øjeblik    17 bruge =anvende, benytte, betjene sig af, køre med
18 e-boks =rum  
24 sige =ytre, udtrykke, nævne, bemærke  
21 ikke =ej    22 tjekke =kontrollere    24 e-boks =rum  

© Uffe Larsen (UL REV) 2017