Københavns Zoo r  nye næsehorn

http://www.dr.dk/ligetil/koebenhavns-zoo-faar-nye-naesehorn

Et næsehorn i Københavns Zoo har gjort begge sine hunner gravide.
Den første unge ventes inden for dage.

I den kommende tid
r Københavns Zoo to nye næsehornskalve.
Der lever nemlig to hun-næsehorn i Københavns Zoo,
og
de ER begge gravide.
Den ene hun ventes at føde i en af de nærmeste dage,
mens
den anden hun skall føde i starten af 2018.

komme =skyde op    4 tid =tidspunkt    5  =indhøste, modtage
ny =ubrugt;<->gammel  
13 nemlig =nærmere bestemt  
23 gravid =svanger, med barn, frugtsommelig  
25 ene =enebær    27 vente =afvente, oppebie, bie      29 føde =nedkomme, sætte i verden, barsle
34 nær =tæt, klos;<->fjern    35 dag =døgn;<->nat  
43 start =begyndelse  


Tidligere næsehorn producerede ingen unger 

København
s Zoo ER lettet over,
at
der kommer to næsehornskalve.
For et par år siden
vær=var der nemlig problemer med at produceret nye kalve.
 
Det tidligere han-næsehorn
bliv=blev sendt til Ungarn,
fordi
han ikkeproducerede nogele=nogle kalve med sin hun.
i stedet kom der et nyt han-næsehorn i 2012,
og
i 2015 bliv=blev der født en næsehornskalv. 

   1 Tidlig =årle;<->sen    3 producere =fremstille, fabrikere, lave, generere 5 unge =barn
   9 
lette =hjælpe    10 over =via;<->under   13 komme =skyde op   19 år =kalenderår
 20 
siden =senere, bagefter, derefter 23 nemlig =nærmere bestemt    29 ny =ubrugt;<->gammel

Det hvide næsehorn ERen truet dyreart.

Bengt Holst
ER videnskabelig direktøri Zoologisk Have.
Han ER glad for,
at det ER lykkes hannen
at gøre begge hunner gravide. 

hvid <->sort  
18 glad =fornøjet;<->ked af det, trist  
24 han =handyr;<->hun      
26 gøre =bevirke, afstedkomme, forårsage, medføre, indebære, betyde
29 gravid =svanger, med barn, frugtsommelig 

Seman , hvordan det foregår ude i naturen
Er det sådann
at
en hann ofte har adgang til flere hunner.
Det ER der også tale om her
siger han.

se =øjne, skue  
foregå =finde sted, ske, udspille sig, pågå    9 natur =væsen, naturel  
10  =i den henseende    13 sådan =slig  
17 ofte =tit, mange gange, hyppigt, jævnligt  
27 tale =ord    29 her =hist og her, hist og pist, her og hisset, rundt omkring  
30 sige =ytre, udtrykke, nævne, bemærke  

Hannen tilhører den art,
der kaldes det hvide næsehorn.
det ER en truet dyreart,
og
derfor bliver det mere og mere værdifuldt,
at
der bliver født kalve i Københavns Zoo.    

© Uffe Larsen (UL REV) 2017