90 procent stemte for  et selvstændigT Catalonien 

Kilde: http://www.dr.dk/ligetil/udland/90-procent-stemte-et-selvstaendigt-catalonien

Søndag stemte 90 procent af Catalonierne for
at Catalonien skall løsrive sig fra Spanien.
42 procent af de stemmeberettigede vælgere stemte. 

stemme =1. passe, svare til, 2.sige, ytre, afsige    4 procent =hundrededel 

90 procent af de afgivene=afgivne stemmer støtter
 at Catalonien skall være selvstændigt
Det viser 
de foreløbige optællinger ifølge myndighederne i Catalonien
Det skriver Reuters. 

procent =hundrededel    5 afgiven =udsende, udskille    6 stemme =røst
7 støtte =understøtte  
11 være =deltage    12 selvstændig =uafhængig, suveræn, autonom  
14 vise =fremvise, forevise, præsentere, demonstrere    16 foreløbig =præliminær, indtil videre, midlertidig
19 myndighed =bestemthed, pondus  

En talsmand for Cataloniens regering siger,
at 2 millioner mennesker stemte.
Det svarer til 42 procent af de vælgere,
der måtte stemme.

regering =styre    6 sige =ytre, udtrykke, nævne, bemærke  
10 menneske =folk;<->dyr    11 stemme =passe, svare til  
13 svare =erlægge    16 procent =hundrededel
 

PræsidentVi har vindet=vundet selvstændighed.
  
  Carles Puigdemont ER den catalanske præsident.
Han sigde=sagde søndag aften,
at Catalonien nu har ret til at blive selvstændig.
Med denne håbets dag og lidelser har Cataloniensborgere vindet=vundet retten
til en uafhængig stat i form af en republik,
sigde=sagde Carles Puigdemont.

Præsident =statsoverhoved  
søndag =sidste søndag    4 aften =kvæld  
nu =i dette øjeblik    10 blive =forblive    11 selvstændig =uafhængig, suveræn, autonom  
16 håb =forhåbning, forventning    
17 dag =døgn;<->nat    19 lidelse =pine, pinsel, plage
22 borger =indbygger    
24 ret =domstol;<->vrang    27 uafhængig =selvstændig, fri, suveræn

 SpanienDet ER et angreb retsstaten

 Mariano Rajoy ER Spaniens premierminister.
Han sigde=sagde søndag aften,
at
der ikke har findet=fundet en folkeafstemning stedi Catalonien,
men
et angreb retsstaten.


  8 søndag =sidste søndag    9 aften =kvæld  
12 ikke =ej    16 folkeafstemning =referendum    17 sted =område, plads, punkt  
22 angreb =offensiv, attak;<->forsvar

  Det spanske politi forsøgte ved en række valgsteder
at  fjerne valgbokse og stemmeseddeler=stemmesedler og
forhindre folk i at komme ind og stemme,
skriver AP.

spansk =castiliansk    3 politi =lovens lange arm    4 forsøge =prøve
række =rad    10 fjern =afsides    15 forhindre =hindre, afværge, forpurre, afskære
16 folk =folkeslag, befolkning    19 komme =skyde op    20 ind <->ud
22 stemme =passe, svare til 2. ytre, sige, afsige

  Over 800 mennesker
meldtes søndag aften kvæstet efter sammenstød med politiet ved valgsteder.

Over =via;<->under    3 menneske =folk;<->dyr    4 melde =annoncere, fortælle
søndag =sidste søndag    6 aften =kvæld    7 kvæstet =såret
sammenstød =kollision    11 politi =lovens lange arm 
28 stat =land    30 form =facon, skikkelse  

© Uffe Larsen (UL REV) 2017