lille skole  inviterede Mary, og hun kom

https://www.dr.dk/ligetil/lille-skole-inviterede-mary-og-hun-kom

Eleverne
en lille skole nær Aalborg skriv=skrev til kronprinsesse Mary og bed=bad
hunne=hende om at indvie skolens nye lokaler.
Og
kronprinsesse Mary komm. 
 
  

Nøvling Skole ved Ålborg har et renoveret mange af sine lokaler.
Derfor ville elevrådet
gerne invitere en kendt person til at indvie lokalerne.
Nicklas Tang Sørensen
r i 5. klasse og ER medlemm af elevrådet.
Han siger,
at elevrådet i september
skriv= skrev til kronprinsesse Mary for at invitere hunne= hende til Nøvling.

6 få = indhøste, modtage    8 mange = talrige, adskillige, en hel del;<->få
11 lokale = værelse, rum 
12 Derfor = af den grund, altså, således, følgelig, ergo, desårsag
13 ville = betyde    15 gerne = som regel    16 invitere = indbyde, bede
18 kendt = vide af, anerkende, vedkende sig    19 person = menneske, kvinde, mand, dreng, pige 
27 gå = skridte 
37 sige = ytre, udtrykke, nævne, bemærke
 

ElevrådDe ER en sej kronprinsesse.
 

Deres Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary.
Elevrådet Nøvling Skole vill hermed gerne
invitere Dem til at indvie vires= vores nye skole,
skriv= skrev elevrådet.
Det vill vi,
fordi
De Er en sej kronprinsesse og Deres opmærksomhed Er rettet mod,
at barn= børn HAR det godt i skolen,
skriv= skrev elevrådet også.
Derfor komm kronprinsesse Mary til Nøvling torsdag for at indvie skolens nye lokaler.

17 hermed = herved    18 gerne = som regel    19 invitere = indbyde, bede
25 ny = ubrugt;<->gammel 
42 rette = korrigere    43 mod = tapperhed, courage, mandsmod;<->fejhed 
48 god = okay 
54 Derfor = af den grund, altså, således, følgelig, ergo, desårsag
55 komme = skyde op    60 torsdag = sidste torsdag      66 lokale = værelse, rum
 

Elev: Det var helt magisk.
Det var  fin en forespørgsel,
og
jeg synes,
at det var dejligt
at være med til indvielsen af en skole,
som
virkelig HAR barnene= børnene
i centerumm= centrum &fokuss på trivsel og fællesskabet,
siger kronprinsesse Mary.
Nickla
s Tag Sørensen syn(s)te=syntes,
at det var en stor oplevelse at møde kronprinsesse Mary.
Det var helt surrealistisk,
at hun pludselig stod der og lyttede til

hvad vi fortælte= fortalte.
Det var helt magisksiger han.

1 Elev = trainee 
4 hel = komplet 
8 så = i den henseende    9 fin = flot 
14 syne = inspicere 
18 dejlig = skøn, lækker      20 være = deltage 
28 virkelig = faktisk, reel;<->tilsyneladende    30 barn = barn;<->voksen
32 centrum = midtpunkt, midte    34 fokus = brændpunkt    36 trivsel = velfærd
38 fællesskab = fællig 
39 sige = ytre, udtrykke, nævne, bemærke 
45 synes = forekomme, lade til, se ud til, se ud som om, virke 
50 stor = betydelig, omfattende;<->lille    53 møde = træffe, støde på 
59 surrealistisk = surreel 
62 pludselig = brat, uventet, bardus    66 lytte = høre på  

© Uffe Larsen (UL REV) 2017