KRIMINELLE PIGER  HALER IND   DRENGENE

Kilde: http://www.dr.dk/ligetil/kriminelle-piger-haler-ind-paa-drengene

Fåere=rre unge fra udsætte=udsatte boligområder BLIVER kriminelle
Men 
kriminaliteten  falder mest  blandt drengene. 


unge =barn    6 blive =forblive    7 kriminel =strafbar, uretmæssig, forbryderisk  
kriminalitet =forbrydelser    10 falde =skvatte    11 mest =som regel;<->mindst
12 blandt =iblandt, mellem    13 dreng =søn  

Der ER fåere=rre kriminelle unge
i de udsætte=udsatte boligområder i Danmark. 
Det viser en ny undersøgelse 
fra  Center for Boligsocial Udvikling.

kriminel =strafbar, uretmæssig, forbryderisk    5 ung <->gammel  
13 vise =fremvise, forevise, præsentere, demonstrere    15 ny =ubrugt;<->gammel
16 undersøgelse =eksamination, ransagelse  

  
Antallet af drenge
som begår kriminalitet
er faldet cirka 30 procenti årene fra 2000 til 2015. 
Pigernes kriminaliteter også faldet
men 
kun 11 procent
Derfor udgør
pigernes kriminalitet nu en storre=større andel end tidligere
17 
procent af de unge kriminelle __ ER nu piger. 


dreng =søn  
begå =bedrive, forøve, øve    6 kriminalitet =forbrydelser  
fald =styrt, skvat, drat    9 cirka =omkring, omtrent, nogenlunde, godt, ungefær, næsten, hen ved
11 procent =hundrededel    13 år =kalenderår  
18 pige =husassistent    22 falde =skvatte  
24 kun =bare, blot  
27 Derfor =af den grund, altså, således, følgelig, ergo, desårsag
28 udgøre =andrage    31 nu =i dette øjeblik    34 andel =del, anpart, kvote
35 end =ikke engang    36 tidlig =årle;<->sen  
41 ung <->gammel    42 kriminel =strafbar, uretmæssig, forbryderisk  


Der ER forskell  pigers & drenges kriminalitet

Ane Glad ER seniorkonsulentved Center for Boligsocial Udvikling. 
Hun siger,  at der ER forskell 
hvilken 
type kriminalitet pigerne & drengene begår. 

11 sige =ytre, udtrykke, nævne, bemærke  
18 type =skrifttype, tryktype    19 kriminalitet =forbrydelser
20 pige =husassistent    22 dreng =søn    23 begå =bedrive, forøve, øve  

- Når vi ser  pigerne
 begår de relativt hyppigere butikstyverier
hvor 
drengene hyppigere begår tyveriindbrudd& røveri
siger Ane Glad. 


Når =hvis bare    3 se =øjne, skue    5 pige =husassistent  
 =derefter, derpå, dernæst, bagefter    7 begå =bedrive, forøve, øve
relativ =forholdsvis;<->absolut    10 hyppig =jævnlig, frekvent, almindelig, flittig  
12 hvor =hvordan, hvorledes    13 dreng =søn    16 tyveri =ran;<->røveri  
17 indbrud =bræk    19 røveri <->tyveri 
20 sige =ytre, udtrykke, nævne, bemærke  
  
Politiet har haft mest fokus  drengene 
mest =som regel;<->mindst  5 fokus =brændpunkt
  
Henrik Framvig ER vicepolitiinspektør i Nationalt Forebyggelsescenter.
Han siger
at politiet har været 
mest fokuseret  at forebygge kriminalitet blandt drenge
fordi 
der ER flest kriminelle drenge

Henrik Framvig 
siger
at politiet fremover 
vill være mere opmærksomme  at forebygge kriminalitet blandt unge piger. 

sige =ytre, udtrykke, nævne, bemærke  
politi =lovens lange arm    6 være =deltage
12 kriminalitet =forbrydelser    13 blandt =iblandt, mellem
14 dreng =søn  
19 kriminel =strafbar, uretmæssig, forbryderisk  
26 fremover =fremefter    30 opmærksom =nærværende, observant;<->uopmærksom
Om undersøgelsen:

- Center for Boligsocial Udvikling 
har undersøgt kriminalitet blandt unge mellem 16 og 20 år
der bor i udsætte=udsatte boligområder.
undersøge =granske, studere, eksaminere    7 kriminalitet =forbrydelser
blandt =iblandt, mellem    9 unge =barn    10 mellem =imellem
14 år =kalenderår 

 
- Undersøgelsen bygger  tall fra Danmarks Statistik
over antallet af sigtelser for overtrædelser
af straffeloven og lov om euforiserende stoffer. 
undersøgelse =eksamination, ransagelse    2 bygge =opføre, opbygge, rejse
tal =antal    8 over =via;<->under    18 om =omkring, rundt om, uden 20 stof =tekstil 2. medikament, kemikalie


En fordel ved at se  sigtelser frem for domme ER
at min(d)re alvorlig kriminalitetogså tælles med.
fordel =gode, fortrin, plus;<->ulempe    5 se =øjne, skue
frem =fremad;<->tilbage    10 dom =dommedag;<->kendelse 
 

Tallene stammer fra i alt 87 boligområder
hvor der 
bor 17000 unge. 
tal =antal    2 stamme =oprinde, gentage, hakke    5 alt =allerede  
hvor =hvordan, hvorledes    10 bo =have bopæl, have sit hjem
12 ung <->gammel  
 

Undersøgelsen viser
at 
der stadig Er flest kriminelle drenge blandt de 16-20-årige
men 
drengenes kriminalitet er faldet mest.

I årene fra 2000 
til 2015 faldt antallet af sigtede drenge med cirka 30 procent 
i de udsætte=udsatte områder og 32 procent
 landsplan. 
år =kalenderår      7 falde =skvatte    10 sigte =øjne, fokusere
11 dreng =søn    13 cirka =omkring, omtrent, nogenlunde, godt, ungefær, næsten, hen ved
15 procent =hundrededel    19 område =felt, fag    24 landsplan <->på lokalplan

Blandt pigerne faldt antallet af sigtede med 11 procent
mens 
det  landsplan vær=var 24 procent. 
Blandt =iblandt, mellem    2 pige =husassistent    3 falde =skvatte
sigte =øjne, fokusere    9 procent =hundrededel

© Uffe Larsen (UL REV) 2017