flygtninge     hold ferie   i  hjemlandet 

http://www.dr.dk/ligetil/indland/naevn-flygtninge-maa-holde-ferie-i-hjemlandet

Nævn: Flygtninge holde ferie i hjemlandet

D
et ER i orden,
at flygtninge holder ferie i landet,
de Erflygtet fra,
siger Flygtningenævnet.

Sidste år tag=tog Udlændingestyrelsen
opholdstilladelsen fra tre flygtninge,
fordi
de rejste ferie i deres hjemland.

Men Flygtningenævnet lad=lod alle tre flygtninge blive i Danmark,
skriver MetroExpress.
Og Flygtningenævnet
safgørelser kan ikke laves om.


 orden =rækkefølge;<->rod, kaos  
 6 flygtning =landflygtig    7 holde =standse, stoppe, slutte
10 land =nation, stat, magt, rige;<->vand, hav  
13 flygte =rømme  
15 sige =ytre, udtrykke, nævne, bemærke  
17 Sidste =forrige, forløbne, afvigte;<->første    18 år =kalenderår  
27 rejse =drage, begive sig    32 hjemland =fædreland;UL{hjem n&land n 

Parti vil nedlægge Flygtningenævnet.

Dansk Folkeparti ERvridet=vredover,
at Flygtningenævnet lad=lodflygtningene
beholde deres opholdstilladelse i Danmark.

Martin Henriksen
fra Dansk Folkeparti siger,
at partiet nu  vilprøve   at Flygtningenævnet nedlægt=nedlagt.

 9 over =via;<->under  
13 flygtning =landflygtig    14 beholde =hemmeligholde  
24 sige =ytre, udtrykke, nævne, bemærke  
27 nu =i dette øjeblik  

  Nævnet vill ikke tale om de tre flygtninge.
flygtningenævnet vil ikke sige,
hvorfor
nævnet
besluttede   at lade de tre flygtninge beholde deres opholdstilladelse

 1 nævn <->råd    3 ikke =ej    4 tale =snakke 
12 sige =ytre, udtrykke, nævne, bemærke  
15 beslutte =afgøre, bestemme, resolvere    17 lade =tillade
21 beholde =hemmeligholde  

- Der kan være mange grunde til,
at nævnet
vælgerat omgøre Udlændingestyrelsensafgørelser,
siger Stig Torp Henriksen fra Flygtningenævnet.
  - Det kann være forholdene
i udlændingens hjemland eller udlændingens personlige forhold.

 3 være =deltage    4 mange =talrige, adskillige, en hel del;<->få
 5 grund =grundstøde  
 8 nævn <->råd    9 vælge =udvælge    13 afgørelse =beslutning  
14 sige =ytre, udtrykke, nævne, bemærke  
15 forhold =i betragtning af


© Uffe Larsen (UL REV) 2017