Lille  skole     inviterede     Mary,  og  hun  kom

https://www.dr.dk/ligetil/lille-skole-inviterede-mary-og-hun-kom


        Eleverne       på    en lille skole          nær  Aalborg  
skrev        til  kronprinsesse     Mary  
   og  bad  hende        om       at 
indvie      skolens nye lokaler.
    Og  kronprinsesse  Mary     kom.


Nøvling     Skole        ved  Ålborg     har      fået  renoveret      mange      af      sine lokaler.
    Derfor     vill
e  elevrådet  gerne    invitere     en kendt  person  
         til      at 
indvie lokalerne.
    Nickla
s  Tang  Sørensen     r        i  5.     klasse  
   og  er  medlem      af  elevråd
et.
    Han     sig
er,     
   at  elevråd
et       i  september          skrev        til  kronprinsesse     Mary      for
      at invit
ere        hende      til  Nøvling.


  Elevråd:  De     er      en  sej     kronprinsesse.

 –   De
res      Kongelige  Højhed  Kronprinsesse  Mary.
    Elevråd
et        på  Nøvling Skole  
       vil  hermed  gerne  invit
ere     Dem      til       at indvie vores nye skole,
      skrev     elevråd
et.
 –   Det     vil     vi,
fordi  De     er      en  sej          kronprinsesse 
     og Dere
s       opmærksomhed  er  rettet  mod,
at  børn     har     det     god
t       i  skolen,
    skrev  elevråd
et  også.     
   Derfor  kom     kronprinsesse          Mary      til  Nøvling      tor
sdag  for
      at 
indvie    skolens nye  lokaler. Elev: Det     var  helt  magisk.

 –   Det     var      så fin en   
forespørgsel,
og  jeg     syn
es,     
   at  det     var     dej
ligt
       at      være med       til  indvielsen  
         af    en skole,
som  virk
elig      har     børnene            i    centrum 
     og fokus         på      trivsel    og  fælles
skabet,
    sig
er      kronprinsesse      Mary.

    Nickla
s  Tag  Sørensen     syntes,
at  det     var      en stor  
oplevelse            at møde kronprinsesse Mary.
 –   Det     var  hel
t  surrealistisk,
at  hun      pludse
lig  stod  der   og     lyttede  til,
hvad  vi     
fortalte.
    Det     var  hel
t  magisk,     siger  han.

© Uffe Larsen (UL REV) 2017