Flygtninge        holde        ferie     i  hjemLANDet 

http://www.dr.dk/ligetil/indland/naevn-flygtninge-maa-holde-ferie-i-hjemlandet
Nævn: Flygtninge        holde    ferie     i  hjemlandet

 Det     er      i  orden,
at  flygt
ninge      holder      ferie      i  landet,   de     er  flygtet     fra,
 
siger  Flygtningenævnet.

  Sidste  år     tog     Udlændingestyrelsen     opholdstilladelsen        fra    tre flygtninge,

fordi  de     rejste       på  ferie         i    deres  hjemland.

  Men  Flygtningenævnet     lod      alle   tre  flygtninge      blive       i  Danmark,
skriv
er  metroxpress.
Og      Flygtningenævnet
s afgørelser        kan  ikke  laves  om.

  
Parti      vil  nedlægge        Flygtningenævnet.
  
  Dansk  Folkeparti     er     vr
ed  over,
at  Flygtningenævnet     lod     flygt
ningene  beholde       deres opholdstilladelse     i  Danmark.
    Martin     Henriksen        fra  Dansk Folkeparti          sig
er,
at     part
iet  nu     vil      prøve      at få Flygtningenævnet nedlagt.

  
Nævnet      vil  ikke  tale     om      de tre flygtninge.
  
  Flygt
ningenævnet      vil  ikke  sige,
hvorfor  nævn
et      besluttede      at lade  
   de tre flygt
ninge      beholde       deres opholdstilladelse.

 – Der     kan    være     mange grunde      til,
at  nævn
et      vælger      at omgøre    Udlændingestyrelsens afgørelser,
    sig
er       Stig  Torp     Henriksen      fra  Flygtningenævnet. 
 – Det     kan  være      forholdene        i    udlændingens hjemland  
       eller      
udlændingens personlige forhold.

© Uffe Larsen (UL REV) 2017