Københavns  Zoo     r      nye  næsehorn

http://www.dr.dk/ligetil/koebenhavns-zoo-faar-nye-naesehorn

Et næsehorn        i  Københavns  Zoo     har  gjort  begge  sine  hunner     gravide.
Den  første  unge      ventes       inden  for        få dage.


I    den komm
ende tid            r  Københavns  Zoo      to nye  næsehornskalve.  
     Der     lev
er  nemlig  to  hun-næsehorn     i  Københavns  Zoo,
og  de     er     begge  gravid
e.     

   Den en
e      hun     ventes
      at fød
e        i  en  af      de nærmeste  dage,
mens  den  and
en  hun     skal  føde  
      i  start
en          af  2018.
  

Tidligere  næsehorn     producerede        ingen      unger.
  
  København
s  Zoo     er  lettet      over,
at  der     komm
er       to  næsehornskalve.
For  et  par  år  side
n      var  der      nemlig  problemer        med
      at få produc
eret    nye kalve.
  Det      tid
ligere han-næsehorn        blev  sendt       til  Ungarn,
fordi  han  ikke     produc
erede       nogle  kalve        med  sin  hun.
    I  sted
et          kom  der        et nyt han-næsehorn        i  2012,
og  i  2015     blev  der      fød
t     en næsehornskalv.  Det hvide næsehorn        er      en truet  dyreart.

   Bengt  Holst     er      videnskabelig  direktør  
         i  Zoologisk Have.
 Han     er     glad  for,     
   at  det     er  lykked
es  hannen
      at gør
e        begge  hunner  gravide.

 –     Se
r  man  på,
hvordan  det     
forer        ude  i naturen,
så     er  det      sådan,
at  en  han  ofte     har     
adgang        til    flere hunner.
    Det     er     der  også  tale     om  her,     sig
er  han.
  
    Hann
en      tilhører       den  art,
der     kald
es       det hvide  næsehorn.
    Det     er      en tru
et  dyreart,
og  derfor     bliv
er      det      mere  og  mere  værdifuldt,
at  der     bliv
er  født        kalve      i  Københavns  Zoo.    

© Uffe Larsen (UL REV) 2017