Flere  børn     r         privatskole

Kilde: http://dr.dk/ligetil/flere-boern-gaar-paa-privatskole

Flere forældre        vælger          en  privatskole            til    deres børn.
Det     vis
er       en ny  opgørelse.
      
    Fle
re og flere forældre          i  Danmark          vælger,
    at      de
res børn        skal  gå     på  privatskole      
        i  sted
et  for        den kommunale folkeskole.
      
      Faktisk     er  
andelen       af  børn,
    som     
r       på  privatskole,
    steg
et  fra  14  til     16  procent  siden  2012.
      
      Det     vis
er       en  opgørelse          fra  VIVE,
    Det Nationale Forskning
s- og Analysecenter for      Velværd.
   
  


    Skoleleder:  Skoledagen      er        for   lang      i  folkeskolen
    
  
    I  Halsnæ
s  Kommune     er  andelen          af  børn     i privatskole  
   
fordoblet     siden  2012.
      
      Hver
t  femte  barn      i  kommunen          r  nu        på    en privatskole.
   
  
    Charlotte  Kristiansen     er  led
er       på  privatskolen    
          Skolen      ved  Havet          i  Halsnæ
s  Kommune.      
      Hun     sig
er,
    at  
forældrene          blandt  andet    fravælger       folkeskolens lange  skoledage.

   
       Michael  Thomsen (Venstre)   er     formand
       for  Halsnæ
s  Kommunes  udvalg      for  skole,
    familie  og  børn.
        Han     er     en
ig      i,
    at lang
e skoledag        r     flere til       at  vælge  privatskoler.
      


    Ekspert:  Der     er  risiko           for    A- og B-skoler.
      
      Andrea
s  RaschChristensen     er  forskningschef
          ved      VIA University College 
           og ekspert           i  folk
eskolen.  
      
       Han     sig
er
           at  der     kan    vær
e     en  risiko     for
       at  man     
r          A- og Bskoler,
            i    de områd
er                hvor      mange elever        r       på  privatskoler.

       Så  de  ressourcestærke      tilvælger      privatskolerne,
        og  man     har     folk
eskoler,
        hvor  der     
r          rigtig  mange       ressourcesvage elever,
      sig
er  Andreas  Rasch-Christensen.

© Uffe Larsen (UL REV) 2017