Morfemernes farver


Præfikser (forstavelser), f.eks.
u, be, an, samt til, for, med (præp) er lyserøde

Suffikser (afledningsendelser), f.eks. ing, ning, else, skab, hed, er, som … er brune

Bøjnings-endelser samt bindemorfemer (e s) er grå eller understreget

De finitte verber (verber i nutid eller datid) er i kursiv.

Teksten   er endvidere grupperet       i sætningsdele (tagmer).


Verber = udsagnsord     præpositioner (præp) = forholdsord

© Uffe Larsen (UL REV) 2017