Ugens tekst

Fuglebestande & dyrebestande overvåges af droner

Når det gælder optælling af dyr & fugle giver det bedre resultater at sætte droner  opgaven.

af Anders Høeg Nissen, dr.dk/ligetil, 23.03.16

  Droner udrustet med kameraer giver et bedre overblikk 
af dyrebestande & fuglebestande end menneskelige observatører  jorden.

  Og brugt forsvarligt forstyrrer de autonome flyvende maskiner ikke
dyrenes |el.| fuglenes     naturlige adfærd.

  Det viser australske forsøgsom har droneoptælt=droneoptalt fregatfugle og terner Ashmore Reef nord for Australien, og pingviner ved Macquarie Island mellem New Zealand og AntarktisDernæst er der blivet=blevet sammenlignet med normale observationer.

  Resultaterne bliv=blev   for nylig offentliggjort i Naturecoms=Nature.coms   Scientific Reports.

Truede bestande kortlægges med dronetall

  Mange steder i verden er dyr & fugle påvirket
eller decideret truet,   af mennesker.
For at en god forståelse af bestandenes størrelse og hvordan de udvikler sig over tider det nødvendigt med præcise optællinger   som jævnligt bliver gentaget.
Og i det nye studie har forskere fra Monash University i Melbourne, Australien, altså vist   at man r mere præcise resultater ved at sætte droner opgaven.

  Normalt sker optællingen ved at forskerne r rundt i området eller forsøger at finde et højt punkt at observere fra,   typisk i kikkert,
 menn
det kann være svært at overskue en hel bestand og samle præcise tall.

Droner giver bedre overblikk 

  De autonome flyvemaskiner har naturligt nokk et bedre overblikk,
og kamerateknologien er blivet=blevet god,
 at det er nemt at tælle dyr & fugle billederne
 når
dronerne vender tilbage til basen.

  Samtidig gør luftfotografierne det også helt lavpraktisk nemmere
at opdele billederne i ensartete=ensartede områder,
   som giver bedre mulighed for   at sammenligne antallet af dyr & fugle over tid.

  Droner er også tidligere blivet=blevet brugt i mange sammenhænge i naturarbejde,   blandt andet til   at forsøge at afsløre krybskytter i Afrika.


Fugle-  og  dyrebestande   overvåges     af  droner

Når  det   gælder  optælling      af     dyr  og  fugle  
   
giver  det     bedre  resultater        at  sætte  droner        på  opgaven.
af Anders Høeg Nissen, dr.dk/ligetil, 23.03.16

Droner  udrustet      med  kameraer
      giver        et  bedre  overblik  over  dyre-  og  fuglebestande  end 
         mennesk
elige  observatører     på jorden.

     Og  bliver de brugt  forsvarligt,  forstyrrer
de  autonome  flyvende  maskiner     ikke          dyrenes  eller       fuglenes  naturlige  adfærd.

Truede  bestande     kortlægges       med  dronetal

Mange  steder     i  verden   er  dyr  og  fugle  virket,
    eller  
de    er     decideret  truet,
af  menneske
r.

For   at  få        en  god  forståelse            af  bestandenes  størrelse  og     hvordan  de   udvikler  sig     over  tid,  
    
er  det  nødvendigt       med   præcise  optællinger   
   som  jævn
ligt      bliver  gentaget.

Og  i     det  nye  studie      har  forskere  fra  Monash  University     i  Melbourne,  Australien,
   al
t  vist  at  man   r     mere  præcise  resultater
     ved     at  sætte  droner        på  opgaven.

Normalt      sker  optællingen  ved  at  forskerne  går  rundt     i  området  
   eller  
forsøger      at  finde     at  højt  punkt  at  observere  fra,
det    er   typisk  i  kikkert,
men  det   
kan  være  svært      at  overskue          en  hel  bestand     og  samle  præcise  tal.

  Droner      giver       bedre  overblik  

De  autonome  flyvemaskiner         har  naturligt  nok      et  bedre  overblik,
og  kamerateknologi
en      er  blevet  så  god,
     at  det   er  nemt  at  tælle  dyr  og  fugle     på  billederne,
når  drone
rne      vender  tilbage     til  basen.

Samtidig      gør  luftfotografierne  det  også  helt  lavpraktisk  nemmere     at  opdele  billederne  
        i   ensart
ede  områder,  
   som   
giver       bedre  mulighed     for
      at  sammenlign
e  antallet           af  dyr  og  fugle  over     tid.

Droner      er  også  tidligere     blevet  brugt     i  mange  sammenhænge  i     naturarbejde,
de    er  blandt  andet  brugt     til
    at  forsøge     at  afsløre  krybskytter        i  Afrika.    

© Uffe Larsen (UL REV) 2019