Reglerne

Sætningen og ordenes gruppering:
- kan bruges til at træne rytmen i oplæsningen (god for især to-sprogede)
- indikerer sætningens dele (subjekt - verbal - objekter - præpositions-led/) og underdele (paratagmer og hypotagmer)
(der vises ikke nederdele :-))

Eks. kommer: 

Sætningen og ordklasserne:
Et ord vises efter funktion i sætningen - ikke efter oprindelse (brug morfemdelingens suffiks for oprindelse).

Eks. kommer: 

Ordet og dobbeltkonsonant i enden - hvorfor?
Grunden er at dobbeltkonsonant i enden enten markerer forbindelsen til ordet grundform eller giver et hint om forskel på udtale og stavemåde.

Eks. kommer:

Ordet og definitionen af et suffiks - hvorfor vises et suffiks når rodens stavemåde ikke eksisterer?
Vi lægger to principper til grunden - enten at roden eksister uden suffiks eller at suffikset er hyppigt forekommende.

Eks. kommer:

Ordet og definitionen af et præfiks - hvorfor vises præpositioner som præfiks?
Det er et valg foretaget fordi det hyppigt forekommer at roden er sjælden uden præpositonen (rod+rod ville give præfikset forrang).

Eks. kommer:

Når verbalerne er, var, bliver  vises med stort eller VR (var) er det for at vise at objekt=subjekt (omsagnsled til grundled)

Eks: kommer:

Adjektiver med efterfølgende streg (___) eller hvor endelsen er grøn:
Betyder at adjektivet egentlig er del af et hypotagme men mangler substantivet (f.eks. de unge = de une mennesker).


© Uffe Larsen (UL REV) 2016