Kriminelle piger  haler ind   drengene

Kilde: http://www.dr.dk/ligetil/kriminelle-piger-haler-ind-paa-drengene

Fåere=rre ungefra udsætte=udsatte boligområder BLIVER kriminelle.
Men
kriminaliteten  falder mest  blandt drengene.


unge =barn    6 blive =forblive    7 kriminel =strafbar, uretmæssig, forbryderisk  
kriminalitet =forbrydelser    10 falde =skvatte    11 mest =som regel;<->mindst
12 blandt =iblandt, mellem    13 dreng =søn  

Der ER fåere=rre kriminelle unge
i de udsætte=udsatte boligområder i Danmark.
Det viser en ny undersøgelse
fra  Center for Boligsocial Udvikling.


kriminel =strafbar, uretmæssig, forbryderisk    5 ung <->gammel  
13 vise =fremvise, forevise, præsentere, demonstrere    15 ny =ubrugt;<->gammel
16 undersøgelse =eksamination, ransagelse  

 
Antallet af drenge,
som begår kriminalitet,
er faldet cirka 30 procenti årene fra 2000 til 2015.
Pigernes kriminaliteter også faldet,
men 
kun 11 procent.
Derfor udgør
pigernes kriminalitet nu en storre=større andel end tidligere.
17
procent af de unge kriminelle __ ER nu piger.


dreng =søn  
begå =bedrive, forøve, øve    6 kriminalitet =forbrydelser  
fald =styrt, skvat, drat    9 cirka =omkring, omtrent, nogenlunde, godt, ungefær, næsten, hen ved
11 procent =hundrededel    13 år =kalenderår  
18 pige =husassistent    22 falde =skvatte  
24 kun =bare, blot  
27 Derfor =af den grund, altså, således, følgelig, ergo, desårsag
28 udgøre =andrage    31 nu =i dette øjeblik    34 andel =del, anpart, kvote
35 end =ikke engang    36 tidlig =årle;<->sen  
41 ung <->gammel    42 kriminel =strafbar, uretmæssig, forbryderisk  


Der ER forskell pigers & drenges kriminalitet

Ane Glad ER seniorkonsulentved Center for Boligsocial Udvikling.
Hun siger,  at der ER forskell ,
hvilken
type kriminalitetpigerne & drengene begår.

11 sige =ytre, udtrykke, nævne, bemærke  
18 type =skrifttype, tryktype    19 kriminalitet =forbrydelser
20 pige =husassistent    22 dreng =søn    23 begå =bedrive, forøve, øve  

- Når vi ser pigerne,
begår de relativt hyppigere butikstyverier,
hvor
drengene hyppigere begår tyveri, indbrudd& røveri,
siger Ane Glad.


Når =hvis bare    3 se =øjne, skue    5 pige =husassistent  
 =derefter, derpå, dernæst, bagefter    7 begå =bedrive, forøve, øve
relativ =forholdsvis;<->absolut    10 hyppig =jævnlig, frekvent, almindelig, flittig  
12 hvor =hvordan, hvorledes    13 dreng =søn    16 tyveri =ran;<->røveri  
17 indbrud =bræk    19 røveri <->tyveri 
20 sige =ytre, udtrykke, nævne, bemærke  
 
Politiet har haft mest fokus drengene

mest =som regel;<->mindst  5 fokus =brændpunkt
 
Henrik Framvig ER vicepolitiinspektør i Nationalt Forebyggelsescenter.
Han siger,
at politiet har været
mest fokuseret at forebygge kriminalitetblandt drenge,
fordi
der ER flest kriminelle drenge.

Henrik Framvig
siger,
at politiet fremover
vill være mere opmærksomme at forebygge kriminalitet blandt unge piger.

sige =ytre, udtrykke, nævne, bemærke  
politi =lovens lange arm    6 være =deltage
12 kriminalitet =forbrydelser    13 blandt =iblandt, mellem
14 dreng =søn  
19 kriminel =strafbar, uretmæssig, forbryderisk  
26 fremover =fremefter    30 opmærksom =nærværende, observant;<->uopmærksom
Om undersøgelsen:

- Center for Boligsocial Udvikling
har undersøgt kriminalitet blandt unge mellem 16 og 20 år,
der bor i udsætte=udsatte boligområder.
undersøge =granske, studere, eksaminere    7 kriminalitet =forbrydelser
blandt =iblandt, mellem    9 unge =barn    10 mellem =imellem
14 år =kalenderår 

 
- Undersøgelsen bygger tall fra Danmarks Statistik
over antallet af sigtelser for overtrædelser
af straffeloven og lov om euforiserende stoffer.
undersøgelse =eksamination, ransagelse    2 bygge =opføre, opbygge, rejse
tal =antal    8 over =via;<->under    18 om =omkring, rundt om, uden 20 stof =tekstil 2. medikament, kemikalie


- En fordel ved at se sigtelser frem for domme ER,
at min(d)re alvorlig kriminalitetogså tælles med.
fordel =gode, fortrin, plus;<->ulempe    5 se =øjne, skue
frem =fremad;<->tilbage    10 dom =dommedag;<->kendelse 
 

- Tallene stammer fra i alt 87 boligområder,
hvor der
bor 17000 unge.
tal =antal    2 stamme =oprinde, gentage, hakke    5 alt =allerede  
hvor =hvordan, hvorledes    10 bo =have bopæl, have sit hjem
12 ung <->gammel  
 

- Undersøgelsen viser,
at
der stadig Er flest kriminelle drenge blandt de 16-20-årige.
men
drengenes kriminalitet er faldet mest.

-
I årene fra 2000
til 2015 faldt antallet af sigtede drenge med cirka 30 procent
i de udsætte=udsatte områder og 32 procent
landsplan.
år =kalenderår      7 falde =skvatte    10 sigte =øjne, fokusere
11 dreng =søn    13 cirka =omkring, omtrent, nogenlunde, godt, ungefær, næsten, hen ved
15 procent =hundrededel    19 område =felt, fag    24 landsplan <->på lokalplan

- Blandt pigerne faldt antallet af sigtede med 11 procent,
mens
det landsplan vær=var 24 procent.
Blandt =iblandt, mellem    2 pige =husassistent    3 falde =skvatte
sigte =øjne, fokusere    9 procent =hundrededel

© Uffe Larsen (UL REV) 2017