Pathos

Hvad føler jeg

· Skriv jeg

· Brug aktive verber  (udsagnsord)

· Skriv enkelt og direkte

· Brug eksempler


Endelig      havde  jeg  fundet     den.

Jeg   følte  mig  glad  og  befriet.

Nu kunne  jeg  ubekymret  gå     videre.

NB:
Dette lille tekststykke er skrevet i datid.
Det indeholder fire aflednings-endelser (suffikser)
og tre forstavelser (præfikser).


© Uffe Larsen (UL REV) 2019