Mail i farver

Du   kan sende   din  tekst       i  farver.

Send  den    for eksempel  til      din kammerats, venindes eller lærers  mail …© Uffe Larsen (UL REV) 2019