Ethos

Hvad tænker jeg

· Hvad tror jeg på?

· Brug modsætninger

· Brug billedsprog

· Sammenfat og konkludér

· Virk overbevisende

· Kend modtager-gruppen
Politikk
erne    opfinder    mange  sammensatte  ord.

De   prøver      at  gøre          nye  initiativer     og  love 
me
re  spiselige, mere  slagkraftig
og  lettere  at  omtale  i       det  daglige  politiske     sprog.

Eksempler   er    ordene:
Velfærdsrettigheder, straksopbremsning og 
omprioriteringsbidrag.

Uffe Larsen, 2016


Skriv eventuelt et opråb her nedenfor …


© Uffe Larsen (UL REV) 2019