Din tekst

Teksten  her    viser  strukturen        i    danske  sætninger.

Der    kan  forekomme     fejl.

Fejl    forekommer      især     ved      lange  tekststykker.

Denne  tekstparser    bliver  bedre  jo  mere  du  bruger  den.

Tak  for      din  hjælp!

© Uffe Larsen (UL REV) 2016